top of page

YKS KURSU (TYT-AYT)

Üniversite öğrencileri

TYT KURSU

Temel Yeterlilik Testi (TYT), öğrencilerin temel yeterliliğini ölçmek amacıyla uygulanan bir sınavdır. Bu sınav aynı zamanda öğrencinin gireceği yükseköğretim kurumları sınavlarının ilkidir ve bir baraj sınavıdır.

  • Temel yeterlilik testi öğrencinin YKS'de alacağı puanın %40'ını oluşturur.

  • Bu sınavda öğrenci ilköğretim konularıyla birlikte lisenin ilk yıllarındaki konulardan sorumludur.

  • Sınavdaki sorumluluk alanı öğrencinin seçtiği alana/bölüme göre değişkenlik gösterir.

  • Her öğrencinin girmesi zorunlu olan temel yeterlilik testi YKS'nin önemli bir parçasını oluşturur.

AYT KURSU

Alan Yeterlilik Testi (AYT), öğrencinin kendi alanındaki (Sayısal-MF, Eşit Ağırlık-TM) yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır.

Bu sınavda öğrenci lisede (11.sınıf itibariyle) seçtiği alanda gördüğü derslerden sorumludur.

  • YKS puanının yüzde 60'ını etkileyen bu sınav YKS'nin en önemli kısmıdır.

  • Alan yeterlilik testi, öğrencinin sınava hazırlık sürecinde üzerine en fazla yoğunlaşması gereken sınavdır.

TYT 

YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı için sunulan 2 oturumdan birincisi olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi; sınava giren adaylara müfredata uyarak 9. ve 10. sınıf konularına uyarak hazırlamış olduğu sınavdır. Öğrencilerin sorumlu olduğu bu sınav üniversiteye girmek isteyen adaylar için birinci ve önemli basamaktır.

TYT'ye girecek olan öğrencilerin barajı geçemediği zaman ikinci basamak olan AYT'e puanı hesaplanmamaktadır. TYT sonucu başarılı olan adaylar 2 yıllık tercih yapabilir ve AYT'ye girme zorunluluğunda değildir.

TYT oturumu için YÖK'ün kararı olarak %40'lık bir oran genel puana etki etmektedir.

TYT'de ders dağılımı şu şekildedir: 40 tane Türkçe, 40 tane Matematik, 20 tane Sosyal Bilimler ve 20 tane Fen Bilimleri olarak toplam 120 soru vardır. 120 soru için öğrencilere 135 dakika gibi bir süre tanınmaktadır.

AYT

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için sunulan 2 oturumdan ikincisi olan AYT yani Alan Yeterlilik Testi; sınava giren adaylara müfredata uyarak 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularına uyarak hazırlamış olduğu sınavdır. Sınav ağırlıklı olarak bilgiye dayanmaktadır. Öğrencilerin sorumlu olduğu bu sınav üniversiteye girmek isteyen adaylar için ikinci basamaktır. AYT sonucu başarılı olan adaylar 4 yıllık tercih yapabilirler.

AYT oturumu için YÖK'ün kararı olarak %60'lık bir oran genel puana etki etmektedir.

AYT'de ders dağılımı şu şekildedir: 40 tane Türkçe, 40 tane Matematik, 40 tane Sosyal Bilimler ve 40 tane Fen Bilimleri olmak üzere toplam 160 soru bulunmaktadır. AYT sınavı için öğrencilere 180 dakika gibi bir süre tanınmaktadır.

bottom of page