top of page

LGS Hazırlık Kursu

LGS ( Liselere Giriş Sınavı ) merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak bir sınav olup Liseye Geçiş Sınavıdır. Sınavda 6 ana dersten sorular sorulur. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinden 20 şer soru; İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden 10 ar soru olmak üzere toplamda 90 soru bulunmaktadır. Sınav iki oturumda yapılmaktadır. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden toplamda 50 soru bulunmaktadır ve bu sözel bölümün süresi 75 dakikadır. 30 dakikalık bir aranın ardından ikinci oturum yapılmaktadır. Bu bölümde Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinden toplam 40 soru sorulmaktadır ve bu sayısal bölümün süresi 80 dakikadır. LGS sınavı merkezi olarak MEB tarafından yapılır.

İZMİR KURS, butik kurs anlayışıyla öğrencilerini LGS sınavına en iyi şekilde hazırlamaktadır.

Dersler, Soru Sayıları, Süre

90 SORU

155 Dakika

Türkçe: 20

Matematik: 20

Fen ve Teknoloji: 20

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10

Yabancı Dil: 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10

bottom of page